Vertaler richting scholen

Mijn kind heeft de diagnose autisme gekregen, en nu? Hoe kunnen wij richting school verwoorden wat ons kind nodig heeft? En wat mogen wij van school verwachten? Mijn kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs. Hoe kan mijn kind daar een goede start maken? Allemaal vragen die je je als ouder wellicht afvraagt.

Ik maak gebruik van het autismepaspoort van Suzanne Agterberg. Met het autismepaspoort brengen we in kaart wat de ondersteuningsbehoeften van jouw kind zijn. Hierin staan de specifieke kenmerken van autisme bij jullie kind, maar ook hoe hij of zij het beste communiceert, hoe hij of zij spanning opbouwt en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de spanning weer wegvloeit. Hiervoor brengen we de prikkelverwerking met elkaar in beeld. En hoe is de opbouw van de emotionele ontwikkeling van jullie kind? Uiteindelijk hebben we één handig document van twee vellen papier waarop specifieke en individuele zaken staan waar men rekening zou moeten houden. Geen dikke dossiers, aantekeningen en dergelijke meer. Een bijkomend voordeel is dat dit document niet alleen te gebruiken is op school, maar ook op de sportvereniging, voor de oppas, voor de familie etc. Kijk hier voor meer informatie.

Samen met jullie kan ik op bezoek bij de school om de school te informeren over het autisme van jullie kind. Door mijn ervaring binnen het regulier en speciaal basisonderwijs ben ik in staat om te kijken naar realistische en haalbare mogelijkheden in de praktijk.