Ondersteuning in de groep

Wanneer de school een hulpvraag heeft t.a.v. een leerling met autisme kan mijn hulp ingeroepen worden. Ik ondersteun scholen bij de begeleiding van leerlingen die andere zorg nodig hebben dan zij normaliter gewoon zijn. In overleg met school en ouders wordt gekeken welke vorm van begeleiding passend is in deze groep en/of voor deze leerling. Er wordt gebruik gemaakt van observatie, gesprek en coaching. Ik ga op zoek naar de mogelijkheden om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren.